Sparren met vertrouwde club ondernemers

Als bedrijf opereer je natuurlijk niet in een bubbel. Ontwikkelingen in de industrie en de maatschappij hebben invloed op je bedrijfsvoering. Denk aan innovaties en veranderingen in wet- en regelgeving en bij leveranciers. Als je als ondernemer goed wilt inspelen op ontwikkelingen is het belangrijk feeling te hebben met wat er in je omgeving gebeurt. Door je aan te sluiten bij een netwerk kun je sparren met anderen. Een LinkedIn-connectie is echt niet genoeg.

Bijeenkomsten

Een aantal keer per jaar komen de leden samen. De bijeenkomsten vinden plaats op een centrale locatie in het land, of we bezoeken een van de bedrijven. Het opkomstpercentage is altijd hoog. We sparren over vraagstukken en thema’s die voor de bedrijven relevant zijn. We overleggen, discussiëren, geven praktische tips en inspirerende eyeopeners. Regelmatig nodigen we ook gastsprekers uit, zo ontstaan er nieuwe verbindingen en andere inzichten binnen en buiten de branche. Om te ontspannen organiseren we ook jaarlijks een gezellig uitje.

Verbreed je perspectief

Door lid te worden houd je je kennis op pijl en ga je makkelijker om met de ontwikkelingen in de markt. Het verbreden van je perspectief levert waardevolle inzichten op. Op economisch gebied maar ook als het gaat om personeelszorg en duurzaam ondernemen. Dit lukt immers veel beter als je dit samen met 9 andere bedrijven doet. Samenwerking kan een stroomversnelling geven aan de eigen bedrijfsontwikkeling en zo bereiden we ons samen voor op de economie van morgen.

Terug naar home