Samenwerking voor lange termijn

Wij zien dat kennis delen ons verder helpt. Onze leden zijn dan ook zorgvuldig gekozen en geloven in samenwerking. Door te denken buiten de grenzen van het eigen bedrijf helpen we elkaar om de focus te houden op onze eigen kracht en ontwikkeling. We hebben belang bij elkaars succes, niet kortstondig, maar voor de lange termijn.

Samenwerken is een zoektocht, maar we gaan niet over een nacht ijs. Onze leden zijn overtuigd van een nieuwe manier van ondernemen en delen kennis, ervaring en techniek met anderen in de groep. Sinds 2000 investeren we gezamenlijk in diverse projecten en worden goede afspraken gemaakt. Alle leden zijn ervan overtuigd dat we sterker zijn als we onze krachten bundelen.