Niet over een nacht ijs

De Digi Groep is opgericht in 2005, de opmaat naar de groep van bedrijven die tot op de dag van vandaag nog steeds succesvol samenwerken. De samenwerking zelf gaat al meer dan dertig jaar terug.

In 1986 startte een aantal drukkerijen in het oosten van Nederland de Digi Groep. Concurrentie speelde toen minder en het netwerk was bedoeld om gezamenlijk inkoopvoordeel te behalen. Met het besef dat alleen inkoop niet genoeg was, leidde het in 2009 tot een gezamenlijke stap richting de markt.

Daarbij werd meer ingezet op innovaties, verkoop en onderlinge communicatie. In het begin moesten veel bedrijven wennen aan het nieuwe concept en hadden moeite openheid te geven. Maar het goede overleg tussen de bedrijven zorgde in de afgelopen jaren voor oplossingen. Regelmatig komen de directies samen, investeren in gezamenlijke projecten en er worden goede afspraken gemaakt.

Steeds meer groeide de behoefte om ook samen te ondernemen en we besloten om een nieuwe organisatie op de markt te brengen: MDMX. De komst van MDMX in 2012 biedt nieuwe mogelijkheden. Het zorgde voor verregaande professionalisering van het netwerk en dat de samenwerking over de volledige breedte benut wordt. Digi Groep kan zo sneller inspelen op ontwikkelingen in de markt.

Terug naar home