Het lidmaatschap

Er zijn geen kosten verbonden aan het lidmaatschap. Leden zijn aandeelhouders van Digi Groep. Zij betalen geen abonnementsgeld zoals dat bij andere samenwerkingsverbanden wel het geval is. Zeker in de huidige marktsituatie is samenwerking nodig om bestaansrecht te hebben als klein bedrijf. Dit betekent niet dat ieder bedrijf lid kan worden. Om het netwerk hecht en stabiel te houden, wordt aan de groep toestemming gevraagd voor toetreding.

Heb je een grafisch productiebedrijf en interesse om lid te worden? We zoeken altijd naar ondernemers met ambitie die de meerwaarde van samenwerking zien.

Kijk hier of je in aanmerking komt:

  • Om te kunnen toetreden tot de groep is een minimale bedrijfsgrootte en jaaromzet nodig, met een goede solvabiliteit.
  • Alle leden zijn stabiele, grafische productiebedrijven die zich verbonden voelen. Kenmerkend is de daadkracht en slagvaardigheid van de directies.
  • De binding in de groep is hecht. Om die reden vragen we aan leden of er bezwaren zijn bij nieuwe toetredingen.

Je herkent jezelf in dit profiel? Neem contact met ons op om de mogelijkheden van een lidmaatschap te bespreken. Als de interesse wederzijds is, nodigen we je graag uit om een vergadering bij te wonen.

Terug naar home