Diensten van MDMX

Je bent ook automatisch lid van MDMX en dus staan alle diensten tot je beschikking.

MDMX is opgericht door de Digi Groep. Het is een groter, ook landelijk netwerk dat in 2012 is ontstaan als logisch vervolg op de goede samenwerking. De ideeën die ontstaan in de Digi Groep worden door MDMX marketingtechnisch uitgewerkt.

Op dit moment maken 25 veelal grafische productiebedrijven, verspreid over heel Nederland, deel uit van de club. Ook kleinere bedrijven profiteren zo van inkoopvoordeel, certificering en kennisdeling. We brengen de bedrijven samen op landelijke netwerkdagen en in huiskamersessies zodat zij elkaar beter leren kennen. We maken het voor de leden makkelijker om orders bij elkaar neer te leggen en er ontstaat onderling structurele samenwerking. Inmiddels begeleiden we 13 bedrijven met certificering voor ISO 9001 (kwaliteit) en ISO 14001 (milieu) en 13 bedrijven voor FSC®. (FSC-C021795)

De verschillen:

  • Digi Groep leden zijn automatisch lid van MDMX, andersom niet.
  • Digi Groep leden zijn soortgelijke bedrijven met een minimale omvang en omzet, terwijl MDMX divers van aard is.
  • Digi Groep leden hebben een inkoopverplichting. MDMX-leden hebben die verplichting niet, maar wel de intentie om in te kopen bij de preferred suppliers.
  • Digi Groep leden moeten 80% van de vergaderingen bijwonen. MDMX-leden zijn uitgesloten van de vergaderingen.
  • In projecten hebben MDMX-leden een deelnemersrol en Digi Groep leden de projectleidersrol.
Terug naar home